This text will be replacedhttp://beta.bstv.no2/?cat=1&feed=rss2

Om onsdagskveldene samles de til lovsang, bønn og forkynnelse i sitt eget hjem. Der forteller de at også folk utenfra kan komme, med tro eller ei.

I Forskjønnelsen over Kalfaret, ligger et kristen studentkollektiv. Et hvitt hus hvor fem kristne studenter bor, og lever sammen som en familie. De lever åpent om sin tro, og ønsker å bringe videre det livet de har fått til andre mennesker. Hjemmet deres forteller de er åpent for alle, og om onsdagskveldene inviterer de folk hjem til seg. Da inviterer de til en litt mer formell samling og sosialt samvær, hvor de hører på forkynnelse, leser Bibelen, lovsynger Gud og ber for hverandre.

Alle er velkommen
Raymond Trohjell er en av de kristne studentene som bor i det hvite huset. Han forteller at annenhver onsdag har de samlinger som er mer rettet mot de som er troende, med et dypere åndelig fokus. De andre onsdagene legger de mer vekt på det sosiale fellesskapet, men hvem som vil kan komme på begge samlingene.
Trohjell legger også til at både kristne og ikke kristne bruker å komme, og at flere som ikke er kristne stiller spørmål.

– Noe av det som er viktig med disse samlingene, er at vi kan ha gode samtaler der vi kan dele fra livene våre, se og imøtekomme hverandre, sier Trohjell.

Handler ikke om kirkebygningen
– Det er ikke så nøye hvor vi samles, sier Daniel Kydland, en av de fem studentene.

Han sier at kirken er forsamlingen, fellesskapet av mennesker, og ikke et bygg.

– I forhold til disse samlingene, virker det mindre formelt, og det skaper et mer personlig og avslappet preg av å være i et hjem, legger Kydland til.

Trohjell sier at av og til er det også fint med få personer på de mer åndelige samlingene, at ikke det blir fullt hus. Da kommer man nærmere hverandre og det er lettere å åpne seg og lytte til hverandre.

Får sove over
Geir Rolland er for tiden gjest i studentkollektivet, og sover over der i noen dager. Han bor til daglig i Vaksdal og kommer seg ikke hjem på grunn av raset. Da får han låne seng, kost og losji fra kollektivet. Han forteller at han liker stemningen i hjemmet, og at det ofte inviteres til fester der foruten de faste onsdagssamlingene.

Kommentarer

Stian Instebø

Webansvarlig