This text will be replacedhttp://beta.bstv.no2/?cat=1&feed=rss2

Forrige uke skrev Dagens Næringsliv at norske nyutdannede studenter med språkkunnskaper i kinesisk hadde vanskeligheter med å få innpass på det norske arbeidsmarkedet. Derimot var de svært lukrative for det kinesiske arbeidsmarkedet i Norge. Hva mener kinesisk-studenter i Bergen om saken, og sine fremtidige arbeidsmuligheter?

– Det er jo mange fordeler (med å ansette folk som snakker kinesisk, red.anm.). Hvis du for eksempel har kontakter som er kinesiske, og ønsker å å arbeide med kinesiske bedrifter så er det jo alltid en fordel å ansette noen som snakker kinesisk og kan kulturen, sier fremmedspråkstudent Silje-Mari Geithus.

Da BSTV møter henne har hun har akkurat blitt ferdig med én av flere eksamener hun skal ta i faget.

– Jeg har lyst til å jobbe innenfor markedsføring. Så jeg vil jobbe innenfor salg og helse med kinesere som kundegruppe.

Politisk anspent situasjon

– Det har vært en krevende politisk situasjon mellom Norge og Kina en periode nå, og det norske arbeidsmarkedet har orientert seg i mindre grad mot Kina, og etterspørselen har vært dårligere. Vi ved universitetet har hatt en løpende samtale med våre kinesiske samarbeidspartnere, og det juridiske fakultet har faktisk jobbet systematisk med å få til utvekslingspraksis for sine studenter i Kina, og det å tilby undervisning i menneskerettigheter ved kinesiske universiteter, sier Oddrun Samdal. Hun er viserektor ved Universitetet i Bergen, og ser lyst på situasjonen.

– Det beste Universitetet i Bergen kan gjøre er å gjøre norske bedrifter kjent med praksisen. Vi har også karrieredager der vi inviterer bedrifter til universitetet for at de skal bli kjent med med den samlede kompetansen som vi tilbyr.

Departementet er optimistisk

– Også på kort sikt er det all grunn til å tro at handelen med Kina vil ta seg opp etter statsministerens vellykkede besøk i april. Næringslivet er klare på at de vil trenge kompetanse i blant annet kinesisk i årene fremover. Jeg kan være enig i at de bør bli flinkere til å la handling følge ord, skriver statssekretær Bjørn Haugstad (H) i Kunnskapsdepartementet i en e-post til BSTV.

– Det er ingen tvil om at Kina vil være viktig i mange år fremover både økonomisk, politisk og forskningsmessig, og det ville være dumt av Norge å ikke forberede seg på denne situasjonen.

Kommentarer

Stian Instebø

Webansvarlig