Unge er «betre» på klima enn dei eldre

Unge er «betre» på klima enn dei eldre

Eit av dei viktigaste temaene i samfunnet dei seinare åra har vore global oppvarming, og dei store klimaforandringane. Fleire gongar har ulike klimaforskarar slege alarm, som til dømes då dei hadde funne ut at det er endringar i havisen, eller då dei slo alarm om at...
– Ein ny flyer på laget

– Ein ny flyer på laget

Du har kanskje lagt merke til jentene som dansar og vifter med dusker på sidelinja i amerikansk college-sport enten i verkelegheita eller gjennom film. Denne «cheeringa» er faktisk også ein konkurransesport, der ein konkurrerar på både nasjonalt og internasjonalt...
Bytta ut røyken med 5 månadar lang fottur

Bytta ut røyken med 5 månadar lang fottur

Mange menneske lev eit liv dei ikkje er nøgde med. Usunne interesser som røyk, alkohol og dårleg kosthald pregar gjerne kvardagane deira. Samtidig blir det meste av fritida brukt i sofaen framfor å vere i fysisk aktivitet for å ta vare på helsa si. Ei dame som ikkje...
Toppjobb til alle. Eller?

Toppjobb til alle. Eller?

Undersøkelsar viser at stadig fleire studentar tek lange og tunge utdanningar, og over halvparten av desse studentane er kvinner. Når studietida er over og studentane skal finne seg jobb, er det allikavel flest menn som får gode stillingar. Vi har undersøkt kvifor det...

Stian Instebø

Webansvarlig